ශ්‍රී විනයාලංකාර දහම් පාසල

 

ආරම්භය -1934-09-23
ආරම්භ කරන ලද්දේ – මහාචාර්ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි ය.

හිටපු ප්‍රධානාචාර්ය වරු-

1. පූජ්‍ය ගොඩිගමුවේ සෝරත ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ.
2. ශාස්ත්‍රාචාර්ය හේන්ගොඩ කල්‍යාණධම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ.
3. පූජ්‍ය කිරිබමුනේ සුධම්ම නාහිමි.
4. විශ්‍රාමික විදුහල්පති එච්.එස්. පෙරේරා මහතා.
5. පූජ්‍ය කලුතර පදුම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ.

ශිෂ්‍ය පිරිස 800ක් පමණ වේ.

ගුරු මණ්ඩලය 42 දෙනෙකි.

1. ප්‍රධානාචාර්ය කලුතර පදුම හිමි
2.අලපලාවල දමිත හිමි
3. කතිකාචාර්ය බුද්ධිත හෙට්ටිගේ මයා
4. තිලක් ඉන්ද්‍රජිත් මයා
5. පැතුම් සංජීව මයා
6. අෂාන් දර්ශන මයා
7. මනු කලනජිත් මයා
8. ඉරේෂ් ධනුෂ්ක මයා
9. ගෞම්‍ය මැණික් අපෝන්සු මයා
10. කුසුමා බෝපිටිය මෙ.වි.
11. සුනන්දා පියසීලි මිය
12. චන්ද්‍ර රන්ජනී සුභසිංහ මිය
13. සිරියලතා වාරියප්පෙරුම මිය
14. දුලානි දමයන්ති මිය
15. සීලවතී කලුආරච්චි මිය
16. දයාවතී කලුආරච්චි මිය
17. බියට්‍රිස් අලුත්ගේ මිය
18. දයා වල්පිට මිය
19. සමන්තති සුගතදාස මිය
20. ශ්‍රියානි රේනුකා මිය
21. ඉරේෂා කමනි මිය
22. එස්. කුරුප්පු මිය
23. අයි. අලුත්ගේ මිය
24. දෞපදී නිරන්ජලා මෙ.වි.
25. ගයනි අචලා මෙ.වි
26. මල්ලිකා පද්මිනි මෙ.වි.
27. චමිලා ප්‍රියදර්ශිකා මෙ.වි
28. සුරේකා සංජීවනී මෙ.වි.
29. ඉරේෂා කාන්චනා මිය
30. තිළිණි අනුපමා ජයලත් මෙ.වි
31. නයනි ජෙරාඩ් ප්‍රනාන්දු මිය
32. කාංචනා උපේක්ෂා මිය
33. ඩබ්.එස්. රේණුකා මල්කාන්ති මිය
34. ටෙක්ලා ප්‍රියදර්ශනී මිය
35. පියුමි නිසසංසලා මෙ.වි.
36. අමිලා ප්‍රසාදනී මෙ.වි.
37. උපේකා ඉරෝෂණී මෙ.වි.
38. රුවිනි වත්සලා මෙ.වි.
39. දිනූෂා සුභාෂිණී මෙ.වි.
40. නිපුනි කෞෂල්‍යා මෙ.වි.
41. දිනූෂා සංජීවනී මෙ.වි.
42. හිරුනි වත්සල්‍යා මෙ.වි.

ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් – නව වර්ෂයේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

දහම් අධ්‍යාපනයට පරිබා‍හිරව ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන්

01 අධ්‍යාපන චාරිකාව
02 පෙබරවාරි හතර වන දින පිරිනමන සඟසතු දානය
03 කල්‍යාණධම්ම මාහිමි අනුස්මරන බුද්ධ පූජාව
04 වර්ෂ අවසාන ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය
05 හොරණ රෝහලේ රෝගීන්ට පිරිනමන දානය
06 ශිෂ්‍යනායක දිනය
07 ශ්‍රමදානය
ආදිය